Erken Çocuklukta Gömülü Öğretim Nedir?

anasayfa_resimGömülü öğretimi “özel gereksinimli çocukların günlük sınıf etkinliklerine, rutinlerine ve geçişlerine katılımını ve bu etkinlikler içerisinde öğrenmelerini desteklemek amacıyla geliştirilmiş bir doğal öğretim yaklaşımı” olarak tanımlamaktadırlar. Gömülü öğretimin temelinde öğretmenin ne öğreteceğini, ne zaman öğreteceğini, nasıl öğreteceğini ve öğretimini nasıl değerlendireceğini belirlemesi ve buna göre çocuğa öğrenme denemeleri sunması yatar (Rakap, 2016; Rakap & Balikci, 2016; Snyder, Hemmeter, Sandall, McLean ve McLaughlin, 2013; Snyder, Sandall, McLean, Hemmeter, McLaughlin, Edelman, & Embedded Instruction for Early Learning Project, 2009).

Gömülü öğretim, tüm doğal öğretim yaklaşımları gibi dört temel özellik taşımaktadır. Bunlardan birincisi, sistematik ve maksatlı öğretimin doğal sınıf ya da ev etkinlikleri, rutinleri ve geçişleri sırasında yapılmasıdır. İkincisi, öğretimde, özel gereksinimli çocukların doğal etkinlik, rutin ve geçişlere tam katılımını sağlayacak ve bu etkinlikler içerisinde bağımsızlıklarını destekleyecek becerilerin hedeflenmesidir. Üçüncüsü, öğretim denemelerinin genellikle çocuk tarafından ya da çocuğun tercih ve ilgileri doğrultusunda yetişkinler tarafından başlatılmasıdır. Dördüncüsü, maksatlı ve sistematik öğretim özel gereksinimli çocuklarla düzenli olarak etkileşim halinde olan yetişkinler tarafından sağlanmasıdır (Rakap, 2016; Rule vd., 1998; Snyder vd., 2013).