YAYINLAR

Dergi Makalesi

1. Diken, I. H., Rakap, S., Diken, O., Tomris, G., & Celik, S. (2016). Early childhood inclusion in Turkey. Infants & Young Children, 29(3), 231-238. doi: 10.1097/IYC.0000000000000065

2. Rakap, S. (2017). Impact of coaching on pre-service teachers’ use of embedded instruction in inclusive preschool classrooms. Journal of Teacher Education, 68(2), 125-139. doi: 10.1177/0022487116685753. (Makaleye Ulaşmak için Tıklayınız)

3. Rakap, S. (2017). Okul öncesi dönemde kaynaştırma eğitimi uygulamalarının desteklenmesinde doğal öğretim yaklaşımları [Naturalistic instructional approaches to support inclusion of preschool children with disabilities]. Özel Eğitim Dergisi [Journal of Special Education], 18(3), 471-492. (Makaleye Ulaşmak için Tıklayınız)

4. Rakap, S. (2019). Re-visiting transition-based teaching: impact of pre-service teacher’s implementation on child outcomes. Learning and Instruction, 59, 54-64. 

 

Konferans Bildirisi

1. Diken, I. H., & Rakap, S. (2015, December). Okulöncesi dönemde gelişimsel yetersizliği olan çocuklarla evde ve kurumda doğal öğretim [Naturalistic instruction for young children with developmental delays at home and school]. Workshop presented at the 25th National Special Education Conference, Istanbul, Turkey.

2. Rakap, S., Rakap. S., & Kalkan, S. (2016, February). Coaching practicum students to use embedded instruction: A brief professional development study. Poster presented at the 10th Biennial Conference on Research Innovations in Early Intervention, San Diego, CA.

3. Rakap, S. (2016, May). Investigation of the effects of embedded instruction in elementary school: A meta-analysis. Paper presented at the 15th International Primary Teacher Education Symposium, Mugla, Turkey.

4. Rakap, S., Kalkan, S., & Cakiroglu, O. (2016, October). Kaynaştırma sınıflarında eğitim alan özel gereksinimli çocuklar için hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programlarının aktif bileşenlerinin değerlendirilmesi [An investigation of active ingredients of individualized education plans developed for children with special needs educated in inclusive classrooms]. Paper presented at the 26th National Special Education Conference, Eskisehir, Turkey. 

5. Rakap, S., Rakap, S., Alptekin, S., Kalkan, S., & Aydin, B. (2016, October). Erken Öğrenme için Gömülü Öğretim Projesi: Birinci yıl proje etkinliklerinin paylaşımı [Embedded Instruction for Early Learning Project: First Year Project Activities]. Paper presented at the 26th National Special Education Conference, Eskisehir, Turkey. (Bildiriye Ulaşmak için Tıklayınız)